4 / 1
4 / 2
4 / 3
4 / 4
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods

مشخصات کلی

خرید زمین شهرکی در بابلسر-33738

شهر: بابلسر-خط نو

قیمت:388,000,000 تومان

مساحت: 210

ثبت در 4 ماه پیش 09119212178 آقای جعفری

توضیحات

زمین شهرکی با 10 متر بر در بابلسر سند تک برگ مشاع داخل بافت اجازه ساخت دارد انشعابات تا سر زمین کد:2058 قاسمی

برچسب ها